מדיניות השימוש התקין ב-Workplace


ברוך הבא אל Workplace של Meta!
אנא שים לב שזהו שירות שונה מגרסת פייסבוק לצרכנים, והוא מיועד לשימוש בארגונים. לכן אם אתה משתמש בשירות שלנו במקום עבודה או במכשיר או בחשבון שהונפקו לך על ידי המעסיק שלך או על ידי ארגון אחר ("הארגון" שלך), סביר להניח שלארגון זה יש מדיניות משלו לגבי השימוש שלך ב-Workplace, והשימוש שלך בשירות צריך לציית למדיניות זו. פנה לארגון שלך אם יש לך שאלות לגבי המדיניות שלו. לקבלת מידע על נוהלי הפרטיות של Workplace, עיין במדיניות הפרטיות של Workplace. על הגישה לממשקי ה-API של Workplace חלים תנאי הפלטפורמה של Workplace.

שימוש אחראי ב-Workplace
בנוסף למדיניות של הארגון שלך, יצרנו גם את הכללים הבאים כדי לעזור בהבטחת שימוש אחראי בשירותים שלנו.
כשאתה משתמש ב-Workplace, עליך:
  • לא להסתיר את זהותך, להתחזות למישהו אחר או לייצג באופן כוזב את הקשר שלך לאדם או ישות כלשהם.
  • לא לעסוק בפעילות כלשהי המנצלת ילדים, מזיקה להם או מאיימת עליהם.
  • לא ליצור או להציג תוכן לא חוקי, מפלה, מזיק, מבוסס על הונאה, כוזב או משמיץ, או תוכן המקדם או מעודד אלימות, הפרת חוקים, פגיעה עצמית, הפרעות אכילה או שימוש בסמים.
  • לא להפר חוקים או לפגוע בזכויות של Meta או של צד שלישי כלשהו.
  • לא להפריע לתפקוד התקין של Workplace או לשימוש של מישהו אחר ב-Workplace.
  • לא לגשת ל-Workplace או לתוכן או למידע קשורים באמצעים שלא אושרו על ידי Meta (כולל באמצעות scraping או crawling); לא לעקוף את בקרות הגישה; ולא לנסות באופן אחר להשיג גישה לא מורשית ל-Workplace או למערכות, סיסמאות או חשבונות קשורים.
  • לשתף אסימונים של גישת מנהל עם צד שלישי שלא אושר במפורש על ידי Meta או להעניק לו הרשאות גישה דומות דרך אפליקציה. כאשר אתה מחליט להעניק גישת מנהל כזו לצד שלישי מאושר, דרך אסימונים או הרשאה לאפליקציה, מותר לך להרשות לצד השלישי לגשת לנתונים או לתוכן שלך רק בהיקף הנחוץ למטרה שאושרה על ידי Meta ובהתאמה להנחיות שלך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל גישה של צד שלישי (למשל, איפוס אסימון הגישה או הסרת ההרשאה לאפליקציה) בכל עת אם אנחנו סבורים שנעשה או שעתיד להיעשות שימוש לא הולם בגישה זו.
  • לא להעלות וירוסים, תוכנות זדוניות או קוד זדוני אחר, ולא לעשות דבר שעלול להזיק, להשבית, לגרום לעומס יתר או לפגוע ב-Workplace או במערכות קשורות (כגון תקיפת מניעת שירות או הפרעה לעיבוד דפים או לפונקציונליות אחרת של Workplace).
אנא שים לב גם ש-Workplace אינו מיועד לילדים בני פחות מ-13, ולכן אם עדיין אינך בן 13 אינך מורשה לגשת לשירות או להשתמש בו.

האחריות שלנו והמשוב שלך
Meta עשויה לפרוס טכנולוגיות אוטומטיות לזיהוי פורנוגרפיה של ילדים או חומר לא חוקי או פוגעני אחר, או כל חומר שיש לנו חשש סביר שהוא עלול להזיק ל-Workplace, למשתמשים או לגורמי צד שלישי.
אנו רשאים (אך לא מחויבים) להסיר או להגביל את הגישה לנתונים או לתוכן שלך אם נחשוב שהם מפרים את מדיניות השימוש התקין הזו, את ההסכם הלקוח של Workplace בארגון שלך או את החוקים או התקנות החלים. Meta תמסור לך או לארגון שלך התראה סבירה על פעולה כזו, אלא אם החוק אוסר זאת.
אנו שמחים לקבל משוב על Workplace, אך שים לב שאנו רשאים להשתמש בהערות או בהצעות שלך ללא כל מחויבות או פיצוי לך.

עדכון אחרון: 10 בינואר, 2022