מעבדי משנה של Workplace


בקשר לאספקת שירות Workplace‏, Meta התקשרה בחוזה עם הישויות ששמותיהן מופיעים בהמשך כדי שיפעלו כמעבדי משנה של נתונים אישיים רלוונטיים (כפי שהם מוגדרים בנספח עיבוד הנתונים לתנאים המקוונים של Workplace). הטבלה מציינת את שמו של כל אחד ממעבדי המשנה, את הארץ שבה הוא נמצא ואת הפעילויות שכל מעבד משנה הסכים לבצע.

המונחים הבאים מציגים מידע נוסף על הפעילויות שיסופקו:

"תמיכת לקוחות" – תמיכה כפי שהופעלה על ידי לקוח, בהתאם להסכם Workplace.

"מרכז נתונים/אחסון נתונים" – התפעול והתחזוקה של מרכזי הנתונים והציוד שעשויים לאחסן נתונים אישיים רלוונטיים.

"תמיכה טכנית" – שירותים הכוללים הנדסת תוכנה והנדסת מערכות, ותמיכה למטרות תחזוקה. מעבד המשנה עשוי לדרוש גישה מורשית מוגבלת לנתונים האישיים הרלוונטיים כדי, למשל, לטפל בבעיות טכניות או לפתור באגים עבור הלקוחות.

"ניהול חשבונות" – מתן שירותי תמיכה לניהול חשבונות. מעבד המשנה עשוי לדרוש גישה מוגבלת לנתונים אישיים רלוונטיים כדי לספק לכם תמיכה כזו.

Meta Platforms Ireland Ltd.‎ מעבדי משנה

שם הישותפעילותארץ
Meta Platforms, Inc.‎
תמיכת לקוחות,
תמיכה טכנית
ארה"ב


מעבדי משנה מסונפים ל-Meta Platforms, Inc.‎

שם הישותפעילותארץ
Andale, Inc.‎
מרכז נתונים/אחסון נתונים
ארה"ב
Cassin Networks Aps
מרכז נתונים/אחסון נתונים
דנמרק
Meta France Sarl
ניהול חשבונות
צרפת
Meta Operations, LLC
תמיכת לקוחות,
תמיכה טכנית
ארה"ב
Meta Singapore Pte.‎ Ltd.‎
תמיכת לקוחות,
תמיכה טכנית
סינגפור
Meta UK Limited
תמיכת לקוחות,
תמיכה טכנית,
ניהול חשבונות
בריטניה
Greater Kudu LLC
מרכז נתונים/אחסון נתונים
ארה"ב
Morning Hornet LLC
מרכז נתונים/אחסון נתונים
ארה"ב
Pinnacle Sweden AB
מרכז נתונים/אחסון נתונים
שוודיה
Raven Northbrook LLC
מרכז נתונים/אחסון נתונים
ארה"ב
Runways Information Services Limited
מרכז נתונים/אחסון נתונים
אירלנד
Scout Development LLC
מרכז נתונים/אחסון נתונים
ארה"ב
Siculus Inc.‎
מרכז נתונים/אחסון נתונים
ארה"ב
Sidecat LLC
מרכז נתונים/אחסון נתונים
ארה"ב
Stadion LLC
מרכז נתונים/אחסון נתונים
ארה"ב
Starbelt LLC
מרכז נתונים/אחסון נתונים
ארה"ב
Vitesse, LLC
מרכז נתונים/אחסון נתונים
ארה"ב
Winner LLC d/b/a Ernst LLC
מרכז נתונים/אחסון נתונים
ארה"ב


מעבדי משנה של צד שלישי שעובדים עם Meta Platforms, Inc.‎

שם הישותפעילותארץ
Hive AB
הזרמה בשידור חי מעמית לעמית
ארה"ב
Marketo Inc.‎
ניהול קשרי לקוחות
ארה"ב
Salesforce Inc.‎
ניהול קשרי לקוחות
ארה"ב