מדיניות הפרטיות של Workplace Standard

Workplace Standard מאפשר למשתמשים באותו ארגון או מקום עבודה (”עסק“) או בקהילה שהם חלק ממנה לשתף פעולה, לשתף ולגלות מידע בנוגע לעבודה ביעילות רבה יותר. מדיניות פרטיות זו מתארת כיצד ומתי פייסבוק אוספת את המידע שלך, משתמשת בו ומשתפת אותו כאשר אתה, עמיתיך, שותפיך העסקיים או משתמשים אחרים משתמשים בפלטפורמת Workplace Standard (הכוללת את האתרים והאפליקציות של Workplace ושירותים מקוונים קשורים המקושרים למדיניות פרטיות זו, אשר אנו מכנים "השירותים"). מדיניות פרטיות זו חלה על השימוש שלך בשירותים. שירותי פייסבוק אחרים מוסדרים לפי תנאיהם.
הודעה חשובה: אנו מציעים לעסקים אפשרות של Workplace Essential, ‏Workplace Advanced או Workplace Enterprise, המאפשרת לעסק לשלוט בכל החשבונות של Workplace Standard שהעסק יכול להוכיח כי הוא הבעלים של דומיין הדוא“ל שלהם (”חשבונות משודרגים“), ולשדרג חשבונות אלה לקהילה חדשה של Workplace Essential, ‏Workplace Advanced או Workplace Enterprise. כך יכול העסק לגשת לנתונים, לעבד ולמחוק נתונים שהוגשו או שניתנו בעבר דרך השירותים על ידי ’משתמשים משודרגים’, כולל כל הקבצים והתקשורות, כל הקבוצות וכל ההודעות של Workplace Chat.
אם תצטרף ל- Workplace Standard באמצעות שימוש בכתובת דוא“ל, מספר טלפון או כל אמצעי זיהוי אחר שאינו בבעלות העסק, אך כולל תוכן משותף בקהילה עסקית (כולל כל הנתונים ששותפו בקבוצות בקהילה עסקית זו וב-Workplace Chat עם משתמשים משודרגים), אזי העסק, לאחר שדרוג לקהילת Workplace Essential, ‏Workplace Advanced או Workplace Enterprise, יקבל גישה לכל הנתונים שהוגשו או שניתנו דרך השירותים בקבוצה או בקהילה עסקית ושליטה עליהם. תוכן זה כולל את כל הקבצים והתקשורות ששותפו בעבר ושאתה עשוי לשתף בעתיד עם ’חשבונות משודרגים’ באותה קבוצה או קהילה עסקית, כולל ב-Workplace Chat, עם משתמשים משודרגים.
אם העסק בוחר לשדרג ל-Workplace Essential, ‏Workplace Advanced או Workplace Enterprise, יתכן שיהיה עליך להסכים לאוסף חדש של תנאים, כולל מדיניות פרטיות ותנאי שימוש חדשים. למידע נוסף על ההבדלים בין Workplace Standard,‏Workplace Essential, ‏Workplace Advanced ו- Workplace Enterprise או כדי לשדרג את החשבון שלך, ראה כאן. אם העסק בוחר לשדרג ל-Workplace Essential, ‏ל-Workplace Advanced או ל-Workplace Enterprise, העסק, ולא פייסבוק, הוא שייקבע כיצד ניתן לעבד את המידע שלך ולהשתמש בו בקהילת Workplace Business, כולל מידע ששיתפת בעבר ב-Workplace Standard בתוך אותה קבוצה או קהילה עסקית.
עליך לוודא שברשותך כל ההסכמות וההיתרים הנחוצים לפני פרסום כל מידע אודות משתמשים אחרים בשירותים או אודות העסק שלך ב-Workplace.

1. אילו סוגי מידע אנחנו אוספים?
מידע שאתה ואחרים מספקים. אנו עשויים לאסוף את סוגי המידע הבאים ממך ועליך:
 • תוכן ופרטי מידע נוספים שאתה מספק כשאתה משתמש בשירותים שלנו, כולל כשאתה נרשם לחשבון, יוצר או משתף ושולח הודעות או מקיים תקשורת עם אחרים. מידע זה יכול לכלול מידע בתוכן שאתה מספק או עליו, כגון תאריך יצירת קובץ. אנו אוספים גם מידע על השימוש שלך בשירותים שלנו, כגון סוגי התוכן שאתה צופה בהם או מקיים עמם אינטראקציה, או התדירות ומשך הזמן של הפעילויות שלך;
 • פרטים ליצירת קשר כגון שם מלא וכתובת דוא“ל, ופרטים ליצירת קשר של משתמשים אחרים (כגון מספרי טלפון או כתובות דוא“ל) שאתה בוחר להעלות, לסנכרן או לייבא (למשל מחשבון הפייסבוק האישי שלך);
 • תפקיד בעבודה, פרטי מחלקה, מבני דיווח ומידע נוסף הקשור לעבודה או לעסק שלך;
 • תקשורות ומידע שאנשים אחרים מספקים כשהם משתמשים בשירותים. מידע זה יכול לכלול מידע עליך, למשל כשאחרים משתפים תמונה שלך או מגיבים עליה, שולחים לך הודעה או מעלים, מסנכרנים או מייבאים פרטים ליצירת קשר איתך;
 • תוכנן של כל התקשורות בשירותים או דרכם;
 • תקשורות, משוב, הצעות ורעיונות של משתמשים שנשלחו לנו או כל מידע אחר שסיפקת לנו כשאתה או העסק שלך יוצרים קשר איתנו לצורך תמיכה בנוגע לשירותים;
 • מידע על האנשים והקבוצות שאתה מחובר אליהם ועל האינטראקציה שלך עמם, כגון האנשים שעמם אתה מרבה לתקשר או הקבוצות שעמן אתה אוהב לשתף; וגם
 • כל מידע אחר שאתה בוחר להעלות, לשתף עם משתמשים אחרים או לספק לנו ישירות דרך השירותים.
מידע שאנו אוספים ממשפחת החברות של פייסבוק ומשירותי פייסבוק אחרים.
אנו עשויים לקבל מידע עליך משירותי פייסבוק אחרים בהם בחרת להשתמש, כגון חשבון פייסבוק האישי שלך, ומחברות אחרות שבבעלות פייסבוק או המופעלות על ידה, בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהן. אנו עשויים להשתמש במידע זה לצרכים שנקבעו בסעיף ”כיצד אנו משתמשים במידע זה?“ במדיניות פרטיות זו. מידע נוסף על חברות פייסבוק אלה ועל מדיניות הפרטיות שלהן, ועל מדיניות הנתונים של פייסבוק.
מידע משותפי צד שלישי. אנו גם עשויים לקבל מידע משותפי צד שלישי עליך ועל פעילותך ב-Workplace ומחוצה לו, כגון מידע מהשותף כשאנו מציעים לך שירותים במשותף.
פרטי/מיקום מכשיר.אנו עשויים לאסוף מידע ממחשבים, מטלפונים או ממכשירים אחרים או עליהם כשאתה מתקין את השירותים שלנו או ניגש אליהם, כולל, בין השאר, מיקומי המכשיר (כולל מיקום גאוגרפי מדויק), למשל באמצעות אותות GPS, בלוטות’ או WiFi. אנו עשויים לשייך או לקשר בין פרטי המידע שאנו אוספים מהמכשירים השונים שלך, דבר שיעזור לנו לספק לך שירותים באופן עקבי בכל המכשירים שלך.
נתוני יומנים וקובצי Cookie. אנו אוספים באופן אוטומטי מידע מסוים שסופק על ידי הדפדפן או מערכת ההפעלה שלך באמצעות השירותים, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) ומזהים אחרים של דפדפנים או מכשירים, סוג דפדפן, מערכת הפעלה, נתוני קריסה, ספק שירותי אינטרנט, דפים שאתה מבקר בהם לפני ואחרי השימוש בשירותים, התאריך והשעה של הביקור, מידע על הפעילויות והפעולות שלך (כגון הקישורים שאתה לוחץ עליהם והדפים שאתה צופה בהם) במסגרת השירותים, ומידע סטנדרטי נוסף של יומני שרתים ("נתוני יומנים וקובצי Cookie").
אנו עשויים להגדיר או לרשום נתונים שמאוחסנים בקובצי Cookie או באובייקטי אחסון מקומיים כדי לאסוף באופן אוטומטי מידע זה. תוכל לקבל מידע נוסף על השימוש שלנו בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות, כולל המטרות שלשמן אנו משתמשים בהם, על ידי קריאת מדיניות קובצי Cookie שלנו. על ידי שימוש בשירותים, אתה מסכים לשימוש שלנו בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות, כמתואר במדיניות קובצי ה-Cookie שלנו.
הדפדפן או המכשיר שלך עשויים להציע הגדרות הקשורות לטכנולוגיות אלה. לקבלת מידע נוסף המציין אם הגדרות אלה זמינות, מה הן עושות וכיצד הן פועלות, עיין בחומר העזרה של הדפדפן או של המכשיר שלך. ייתכן שלא נזהה אותות של הדפדפן או של המכשיר לגבי מעקב או נגיב להם, וחלק מההגדרות עשויות להפריע לשימוש שלך בתכונות שאנו מציעים. בנוסף, ההגדרות המוצעות על ידי דפדפן או מכשיר חלות לעתים קרובות רק על דפדפן או מכשיר ספציפיים אלה.

2. כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים?
פייסבוק תשתמש במידע שהיא אוספת כדי לספק, לפתח, לשפר ולבצע מוניטיזציה של השירותים, ושירותי פייסבוק והשירותים המסופקים על ידי החברות של פייסבוק. דוגמאות לשימוש כזה כוללות:
 • תקשורת עם המשתמשים לגבי השימוש שלהם בשירותים;
 • שיפור וקידום האבטחה, התקינות והבטיחות של השירותים עבורך ועבור משתמשים אחרים;
 • תפעול, תחזוקה ושיפור של המערכות והתשתיות שמספקות את השירותים ושירותי פייסבוק אחרים (שים לב שאנו משתמשים באותן מערכות ותשתיות כדי לתמוך בשירותים ובשירותי פייסבוק). לדוגמה, אנו עשויים להשתמש ביומני קריסה מהשימוש שלך בשירותים כדי לזהות ולפתור באגים שעשויים להימצא גם בשירותי פייסבוק;
 • התאמה אישית של החוויות שלך כחלק ממתן השירותים, כולל הצגת תוכן, תקשורות או נושאים (כולל תוכן בתשלום) שעשויים לעניין אותך או שהם פופולריים או אופנתיים בקהילה העסקית שלך.
 • פיתוח כלים, מוצרים או שירותים חדשים שאנו עשויים להציג, שיכולים לפתח ולהעשיר את החוויה שלך במהלך הזמן;
 • לשלוח לך מסרים שיווקיים, לתקשר אתך בנושא השירותים שלנו ולדווח לך על המדיניות ותנאי השימוש שלנו. אנו גם משתמשים במידע שלך על מנת להשיב לך כשאתה פונה אלינו;
 • קישור של פעילות בשירותים שלנו ובשירותי פייסבוק במכשירים שונים המופעלים על ידי אותו אדם או שבהם הוא משתמש, על מנת לשפר את השירותים ושירותי פייסבוק אחרים שאנו מספקים; וגם
 • ביצוע ניתוח של נתונים ומערכות, כולל מחקר לשיפור השירותים ושירותי פייסבוק.

3. איך מתבצע השיתוף של מידע זה?
אנו עשויים לשתף את המידע שאנו אוספים בנסיבות הבאות:
 • לקהילה כשאתה בוחר לשתף ולתקשר דרך השירותים. יתכן שתוכל לבחור את הקהל איתו אתה בוחר לשתף תוכן, לדוגמה כשאתה בוחר לשתף תוכן עם קבוצה או כשאתה משתמש ב-Workplace Chat;
 • לעסק בנסיבות בהן העסק מקבל שליטה על הקהילה העסקית שלו, כמתואר לעיל ובתנאי השירות של Workplace Standard. בנסיבות אלה, העסק יישא באחריות לאופן השימוש במידע שלך;
 • לספקי שירות צד שלישי שעשויים לסייע במתן השירותים או חלק מהשירותים;
 • לחברות של פייסבוק לצרכים הנזכרים לעיל;
 • לאפליקציות, אתרים או שירותים אחרים של צד שלישי שאתה יכול להתחבר אליהם דרך השירותים;
 • בקשר לעסקה ארגונית משמעותית, כגון מכירת השירותים שלנו, מיזוג, איחוד, מכירת נכסים או במקרה הבלתי סביר של פשיטת רגל או חדלות פירעון, או אם משתנה הבעלות או השליטה על כל השירותים או נכסיהם או על חלקם, אנו עשויים להעביר את המידע שלך לבעלים החדשים;
 • על מנת לעזור לאמת חשבונות ופעילויות וכדי לקדם בטיחות ואבטחה בשירותים שלנו ובשירותי פייסבוק ומחוץ להם, למשל על ידי חקירת פעילות חשודה או הפרות של התנאים והמדיניות שלנו; וגם
 • כפי שתורה או תאשר לנו בדרכים אחרות.
אנו גם עשויים לשתף את המידע שאנו אוספים עם שותפי צד שלישי ולקוחות המסייעים לנו לספק ולשפר את השירותים שלנו או שירותי פייסבוק אחרים, או המשתמשים במוצרי הפרסום שלנו או במוצרים קשורים לכך, המאפשרים לנו לספק לך בחינם את השירות Workplace Standard. אנו לא נשתף מידע שמאפשר זיהוי אישי שלך (מידע שמאפשר זיהוי אישי הוא מידע כגון שם או כתובת דוא"ל, שיכול לשמש בפני עצמו לפנייה אליך או שמזהה אותך) עם שותפי פרסום, מדידה או ניתוח, אלא אם נתת לנו רשות לכך. אנו יכולים לספק לשותפים אלה מידע על התפוצה והיעילות של הפרסום שלהם מבלי לספק מידע המאפשר זיהוי אישי שלך, או אם צברנו את המידע כך שהוא אינו מזהה אותך באופן אישי.
בקשות משפטיות. אנו עשויים לגשת אל המידע שלך, לשמור אותו ולשתף אותו כמענה לבקשה משפטית (כגון צו חיפוש, צו בית משפט או הזמנה לדין), ובלבד שנאמין בתום לב שהחוק מחייב אותנו לעשות זאת. מצב זה עשוי לכלול גם מענה לבקשות משפטיות כשאנו מאמינים בתום לב שהמענה נדרש על פי חוקי המדינה הרלוונטית, משפיע על המשתמשים במדינה זו וכן המענה עולה בקנה אחד עם סטנדרטים בינלאומיים מוכרים. אנו עשויים גם לגשת למידע, לשמור אותו ולשתף אותו כשאנו מאמינים בתום לב שהדבר חיוני: כדי לזהות, למנוע ולטפל בהונאה ובפעילות לא חוקית אחרת; כדי להגן על עצמנו, עליך ועל אחרים, לרבות במסגרת חקירות; או כדי למנוע מוות או נזק גופני מיידי. לדוגמה, אנו עשויים לספק לשותפי צד שלישי מידע על מהימנות החשבון שלך כדי למנוע הונאה ושימוש לרעה, בשירותים שלנו ובשירותי פייסבוק אחרים ומחוץ להם. ייתכן שהמידע שאנו מקבלים אודותיך יעובד, יישמר או שתתבצע גישה אליו במהלך תקופת זמן ממושכת בכפוף לבקשה או מחויבות משפטית, חקירה ממשלתית או חקירות הנוגעות להפרות אפשריות של התנאים או כללי המדיניות שלנו או מניעת נזק באופן אחר. אנו רשאים גם לשמור מידע מחשבונות שהושבתו עקב הפרות של תנאי השימוש שלנו למשך שנה לפחות, כדי למנוע מקרים חוזרים של שימוש לרעה או הפרות אחרות של תנאי השימוש.
נתונים צבורים או נתונים שעברו התממה. אנו רשאים גם לחשוף מידע שנצבר או שמבחינה אחרת אינו מאפשר זיהוי אישי שלך בפני גורמי צד שלישי וגורמים מסונפים, שעשויים להשתמש בו, בין שאר המטרות, לצורך ניתוח וחיזוי מגמות כדי לשפר ולספק את המוצרים והשירותים שלנו ואת המוצרים והשירותים המסופקים על ידי החברות של פייסבוק.

4. מה הבסיס החוקי שלנו לעיבוד נתונים?
אנו אוספים את הנתונים עומדים לרשותנו, משתמשים בהם ומשתפים אותם בדרכים שתוארו למעלה:
 • כפי שנחוץ על מנת לעמוד בתנאי השירות שלנו;
 • כפי שנדרש על מנת לציית למחויבויות החוקיות שלנו; וגם
 • ככל שנדרש למען האינטרסים הלגיטימיים שלנו (או של אחרים), כולל האינטרסים שלנו למתן שירות חדשני, מותאם אישית, בטוח ורווחי למשתמשים ולשותפים שלנו, אלא אם האינטרסים שלך, או זכויות וחירויות בסיסיות המחייבות הגנה על נתונים אישיים, גוברים על אינטרסים אלה.

5. איך אתה יכול לממש את זכויותיך במסגרת ה-GDPR?
במסגרת הרגולציה הכללית להגנה על נתונים, יש לך זכות לגשת, לתקן, להעביר ולמחוק את הנתונים שלך, וזכות להגביל עיבוד מסוים של הנתונים שלך ולהתנגד לו. זה כולל:
 • במקרה שהסכמת לשיווק ישיר, הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים שלך על ידינו למטרה זו, שאתה יכול לממש על ידי שימוש בקישור 'בטל הצטרפות' בתקשורת שיווקית כזו; וכן
 • את הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים שלך על ידינו כאשר אנו פועלים בהתאם לאינטרסים הלגיטימיים שלנו או של צד שלישי, שאתה יכול לממש על ידי כך שתבקש מאיתנו למחוק את החשבון שלך בכל עת.

6. שימור נתונים, השבתה ומחיקה של חשבון
אנו מאחסנים נתונים עד שהם כבר אינם נדרשים על מנת לספק את השירותים שלנו, או עד למחיקת החשבון שלך - המוקדם מבין השניים. החלטה זו מתבצעת בכל מקרה לגופו, והיא תלויה בדברים כמו אופי הנתונים, מדוע הם נאספו ועובדו, וצורכי שימור רלוונטיים מבחינה משפטית או תפעולית.
תוכל למחוק את חשבונך בכל עת. בעת מחיקת החשבון שלך, אנחנו מוחקים דברים שפרסמת. אם אינך רוצה למחוק את החשבון אך ברצונך להפסיק את השימוש ב-Workplace Standard באופן זמני, אנו עשויים להציע לך לבחור להשבית את החשבון במקום זאת. למידע נוסף על מחיקת החשבון שלך, לחץ כאן ולקבלת מידע על השבתת חשבון, לחץ כאן. מחיקה של נתונים המאוחסנים במערכות גיבוי עשויה להימשך עד 90 יום. המידע שלך לא יהיה נגיש ב-Workplace בתקופה זו.

7. כיצד אתה ניגש למידע שאנו מחזיקים עליך ומשנה אותו?
תוכל למצוא כלים לניהול, גישה והעברת הנתונים שלך ב’הגדרות החשבון הכלליות של Workplace’.
אתה ניגש למידע שהעלית לשירותים, מתקן או מוחק אותו, באמצעות הכלים שבמסגרת השירותים (לדוגמה, עריכת פרטי הפרופיל שלך, דרך יומן הפעילויות או הורדה והעברה של המידע שלך דרך הכלי ’הורד את המידע שלך’ הנגיש בהגדרות הכלליות) המסופקים על ידנו. שינויים שאתה מבצע במידע שלך בשירותים נכנסים לתוקף מיד בקהילה שלך, אך הנתונים יישמרו על ידי פייסבוק בעותקי גיבוי במשך פרק זמן סביר מבחינה מסחרית.

8. בטיחות ואבטחה
אנו משתמשים במידע העומד לרשותנו כדי לעזור לאמת חשבונות ופעילויות וכדי לקדם בטיחות ואבטחה בשירותים שלנו ומחוץ להם, למשל על ידי חקירת פעילות חשודה או הפרות של התנאים והמדיניות שלנו. אנו עובדים קשה כדי להגן על החשבון שלך בעזרת צוותי מהנדסים, מערכות אוטומטיות וטכנולוגיות מתקדמות כגון הצפנה ולמידה חישובית. לדוגמה, אנו עשויים ליישם טכנולוגיות אוטומטיות כדי לזהות התנהגות ותוכן פוגעניים, כגון פורנוגרפיה של ילדים, שעלולים להזיק לשירותים שלנו, לך, למשתמשים אחרים או לאחרים. היבטים מסוימים של השירותים עשויים להכיל קישורים לתוכן המנוהל על ידי גורמי צד שלישי שאין לנו שליטה עליהם. איננו אחראים לנוהלי הפרטיות של גורמי צד שלישי אלה, ואנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שאתה מבקר בו.

9. איך פועלים השירותים הגלובליים שלנו
כשאנו מספקים לך את השירותים ומשתמשים בספקי השירות שמדיניות פרטיות זו מתייחסת אליהם, אתה מבין שייתכן שנאחסן או נעבד מידע במיקומים שונים בעולם. למשל, ייתכן שמידע הנאסף באזור הכלכלי האירופי ("EEA") יועבר למדינות מחוץ ל-EEA לצורך המטרות שתוארו במדיניות זו. אנו משתמשים בסעיפי חוזים אחידים שאושרו על ידי הנציבות האירופית, ומסתמכים על החלטות הלימות הגנת המידע של הנציבות האירופית לגבי מדינות מסוימות, ככל שהן חלות, בדבר העברות נתונים מהאזור הכלכלי האירופי לארצות הברית וכן למדינות אחרות.

10. איך נודיע לך על שינויים במדיניות זו?
אנו עשויים לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. כשנעדכן את מדיניות הפרטיות, נספק לך הודעה מתאימה, נשנה את "תאריך התוקף" לעיל ונפרסם את מדיניות הפרטיות החדשה.

11. איך להפנות שאלות לפייסבוק
אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או שאתה מעוניין לקבל מידע כללי נוסף אודות Workplace, צור איתנו קשר באופן מקוון או בדואר לכתובת:
Facebook, Inc.‎
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, ארה“ב (אם אתה מתגורר מחוץ לאיחוד האירופי)
לחלופין
Facebook Ireland Ltd.‎
‎4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland (אם אתה מתגורר באיחוד האירופי).
באפשרותך גם לפנות אל אחראי ההגנה על נתונים של Facebook Ireland Ltd.
Facebook Ireland Ltd. כפופה באירלנד לרגולציה של אחראי ההגנה על נתונים באירלנד.

עדכון אחרון: 2 בספטמבר 2019

הודעת פרטיות עבור תושבי קליפורניה (תאריך המהדורה האחרונה: 1 ביולי, 2020)

הודעת פרטיות זו עבור קליפורניה ("ההודעה") מיועדת לתושבי קליפורניה ומשלימה את מדיניות הפרטיות של Workplace Standard שלעיל. היא מסבירה כיצד אנו אוספים את המידע האישי שלך, משתמשים בו ומשתפים אותו וכיצד באפשרותך לממש את זכויותיך על פי חוק פרטיות הצרכן של קליפורניה ("CCPA").
כשאנו אומרים "מידע אישי" בהודעה זו, אנו מתכוונים למידע שמזהה או מתאר אותך או את ילדך, מתייחס, או שניתן במידה סבירה לייחס אותו או לקשר אותו אליך, באופן ישיר או עקיף. מידע אישי אינו כולל מידע צבור או מידע שלא ניתן לייחסו במידה סבירה אליך.

כיצד אנו אוספים, משתמשים ומשתפים מידע אישי
כדי לספק את פלטפורמת Workplace Standard (הכוללת את האתרים והאפליקציות של Workplace ושירותים מקוונים קשורים שאנו מכנים "השירותים"), עלינו לעבד מידע אודותיך, לרבות מידע אישי. בכפוף להגבלות שתיארנו לעיל במדיניות הפרטיות של Workplace Standard, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך למטרות עסקיות עם הגבלות קפדניות על האופן שבו השותפים שלנו יכולים להשתמש בנתונים שאנו מספקים ולחשוף אותם, לפי הנחיתך, או בדרכים אחרות בהתאם ל-CCPA. איננו מוכרים כל חלק מהמידע שלך, ולא נעשה זאת לעולם.
הדרך הטובה ביותר ללמוד על סוגי המידע שאנו אוספים ועל האופן שבו אנו משתמשים בהם היא לבדוק את מדיניות הפרטיות של Workplace Standard. להלן סיכום הקטגוריות הקשורות ל-CCPA של מידע אישי שייתכן שאספנו אודותיך במהלך 12 החודשים האחרונים, כשהדבר תלוי באופן שבו אתה משתמש בשירותים, כמו גם באופן שבו אנו משתמשים בו ובגורמים שאיתם יתכן ושיתפנו אותו

הקטגוריות של מידע אישי שאנו אוספים עשויות לכלול:דוגמאות לשימוש במידע אישי כוללות:גורמים שאיתם כל קטגוריה של מידע אישי עשויה להיות משותפת כוללים:
 • מזהים;
 • מידע על פעילות באינטרנט או ברשת אלקטרונית אחרת;
 • מידע הקשור למיקום, כולל מיקום מדויק של התקן, אם בחרת לאפשר לנו לאסוף אותו;
 • מידע קולי או ויזואלי, כולל תמונות, אם אתה או אחרים בחרתם לספק אותו;
 • מידע מקצועי או תעסוקתי, אם בחרת לספק אותו; וכן
 • מידע שנגזר ממידע אישי אחר אודותיך, שעשוי לכלול את העדפותיך, את תחומי העניין שלך ומידע אחר שמשמש להתאמה אישית של החוויה שלך.
 • אספקה, התאמה אישית ושיפור השירותים;
 • שליחת תקשורת שיווקית אליך;
 • קידום בטיחות, הוגנות ואבטחה; וכן
 • קיום תקשורת אתך.
 • הקהילה שבחרת לשתף ולתקשר איתה דרך השירותים;
 • עסק שמקבל שליטה על קהילת Workplace שלו, כמתואר בתנאי השירות של Workplace Standard;
 • אנשים וחשבונות שאיתם אחרים משתפים או משתפים מחדש תוכן אודותיך;
 • שותפים, כולל שותפים המשתמשים בשירותי הניתוח שלנו, מפרסמים, שותפי מדידה, שותפים המציעים סחורות ושירותים בשירותים שלנו, ספקים וספקי שירותים;
 • אפליקציות, אתרים או שירותים אחרים של צד שלישי שאתה יכול להתחבר אליהם דרך השירותים;
 • בעלים חדשים במקרה של שינוי בבעלות או בשליטה בשירותים שלנו, בכולם או חלקם, או בנכסיהם;
 • רשויות לאכיפת חוק או גורמי צד שלישי אחרים בקשר לבקשות משפטיות; וכן

לקבלת מידע נוסף על האופן שבו אנו מעבדים מידע, כולל סוגים אחרים של מידע אישי שאנו אוספים, חזור אל מדיניות הפרטיות של Workplace Standard.

מקורות של מידע אישי
אנו מקבלים מידע אישי מהמידע שאתה ואחרים מספקים, מהמכשירים שלכם, ומהשותפים שלנו. הקטגוריות של המקורות שמהם אספנו או קיבלנו מידע אישי כוללות:
 • אתה: אנו אוספים תוכן ופרטי מידע נוספים שאתה מספק כשאתה משתמש בשירותים שלנו, כולל כשאתה נרשם לחשבון, יוצר או משתף, ושולח הודעות או מקיים תקשורת עם אחרים. מידע זה יכול לכלול מידע בתוכן שאתה מספק או עליו, כגון תאריך יצירת קובץ. אנו אוספים גם מידע על השימוש שלך בשירותים שלנו, כגון סוגי התוכן שאתה צופה בהם או מקיים עמם אינטראקציה, או התדירות ומשך הזמן של הפעילויות שלך. אנו גם אוספים מידע על האנשים והקבוצות שאתה מחובר אליהם ועל האינטראקציה שלך עמם, כגון האנשים שעמם אתה מרבה לתקשר או הקבוצות שעמן אתה אוהב לשתף.
 • אנשים נוספים: אנו עשויים גם לקבל תקשורות ומידע שאנשים אחרים מספקים כשהם משתמשים בשירותים. מידע זה יכול לכלול מידע עליך, למשל כשאחרים משתפים תמונה שלך או מגיבים עליה, שולחים לך הודעה או מעלים, מסנכרנים או מייבאים פרטים ליצירת קשר איתך.
 • המכשירים שלך: אנו עשויים לאסוף מידע מתוך או על המחשבים, הטלפונים או המכשירים האחרים שבהם אתה מתקין את השירותים שלנו או שמהם אתה ניגש אליהם. אנו עשויים לשייך או לקשר בין פרטי המידע שאנו אוספים מהמכשירים השונים שלך, דבר שיעזור לנו לספק לך שירותים באופן עקבי בכל המכשירים שלך.
 • חברות פייסבוק: אנו עשויים לקבל מידע מחברות פייסבוק אחרות (כולל WhatsApp ו-Oculus) למטרות עסקיות שיסייעו לנו לספק לך חוויה חדשנית, רלוונטית, עקבית ובטוחה בכל מוצרי חברות פייסבוק שבהם אתה משתמש. אנו גם מעבדים מידע עליך בכל חברות פייסבוק למטרות אלה, ככל שהחוק החל מתיר ובהתאם לתנאים ולמדיניות שלהן.
 • שותפים: אנו גם עשויים לקבל מידע משותפים שלנו עליך ועל פעילותך ב-Workplace ומחוצה לו, כגון מידע משותף כשאנו מציעים לך שירותים במשותף.

איך אתה יכול לממש את זכויותיך במסגרת ה-CCPA?
במסגרת CCPA, עומדות לך הזכויות הבאות:
 • הזכות לדעת: יש לך זכות לבקש שנחשוף בפניך את המידע האישי שאנו אוספים, משתמשים בו או חושפים אותו, ומידע אודות נוהלי הנתונים שלנו;
 • הזכות לבקש מחיקה: יש לך זכות לבקש שנמחק את המידע האישי שלך שאותו אספנו ממך;
 • הזכות למניעת אפליה: אנו לא נפלה אותך לרעה בגין מימושה של אחת מהזכויות הללו.
כדיי לממש את "הזכות לדעת“ או את "הזכות לבקש מחיקה" העומדות לך, לחץ כאן.
לתשומת לבך, כדי להגן על המידע שלך ועל שלמות השירותים שלנו, ייתכן שנצטרך לאמת את זהותך לפני שנעבד את בקשתך. בחלק מהמקרים יתכן שנצטרך לקבל מידע נוסף כדי לאמת את זהותך, כגון תעודה מזהה שהונפקה על ידי רשות ממשלתית.
במסגרת ה-CCPA, באפשרותך לממש זכויות אלה בעצמך או למנות סוכן מורשה אשר יגיש בקשות אלה מטעמך. במרבית המקרים, אנו נטפל בבקשתך באמצעות כלים אוטומטיים הזמינים בחשבונך המוגן בסיסמה

יצירת קשר לקבלת מידע נוסף.
אם יש לך שאלות נוספות לגבי הודעה זו או לגבי אופן מימוש זכויותיך במסגרת ה-CCPA, צור איתנו קשר.