הגדרות חשבון

הגדרות החשבון הן המקום שבו אתם יכולים לבצע שינויים באפשרויות השפה והתצוגה, ולקבל מידע נוסף על נתוני Workplace שלכם.
הערה: רק מנהלים בעלי הרשאות רלוונטיות יכולים למחוק חשבונות Workplace.