תפוצה

קבלו מידע נוסף על ניהול ניידות ארגוני ועל Microsoft Installer. אפשרו לעמיתים בקהילה שלכם להתקין ולעדכן אפליקציות Workplace בקלות.
ניהול ניידות ארגוני (EMM)
Microsoft Installer