הגדרות של מנהל קבוצה

מנהלי קבוצה יכולים לשנות את הגדרות הקבוצה שלהם כדי לקבוע את פרטיות הקבוצה ואת סוג הקבוצה. קבלו מידע נוסף על תפקידי ניהול בקבוצות ועל ניהול חברים בקבוצה.

הגדרות קבוצה

חברים

תפקידי מנהל

נתוני שימוש

פתרון בעיות