איך ניתן לאפשר מרכז בטיחות עבור הארגון שלי ב-Workplace?

כדי להשתמש במרכז בטיחות, עליך להיות מפעיל בטיחות. מפעילי בטיחות ממונים על ידי מנהלי מערכת ב-Workplace.
כדי להפעיל מרכז בטיחות עבור הארגון שלך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בניוז פיד, לחץ על לוח ניהול בתפריט הימני.
  2. לחץ על מרכז הבטיחות.
  3. לחץ על הוסף מפעיל בטיחות והוסף את עצמך כמפעיל בטיחות. מפעילי בטיחות יכולים ליצור הודעות במרכז הבטיחות.
  4. לחץ על הוסף.

האם זה עזר?

כן
לא