סמן כחשוב

סימון פוסט כחשוב מבטיח שכולם בארגון ישמעו על העדכונים הקריטיים ביותר שלך. פוסטים חשובים גורמים לשליחת התראות בדוא"ל, מופיעים בחלק העליון של הניוז פיד ונותנים למנהלי מערכת גישה למדדי מעורבות בפוסט.

סימון פוסט כחשוב מדגיש תוכן חשוב. פוסטים המסומנים כחשובים מוצגים בראש הניוז פיד עבור כל חברי הקבוצה. גלה איך לסמן פוסט כחשוב ב-Workplace.
באמצעות פוסטים מוצמדים ניתן לוודא שפוסט אינפורמטיבי יישאר בראש הקבוצה. מכיוון שפוסטים מוצמדים משותפים רק בראש קבוצה ונותרים שם ללא מגבלת זמן, תכונה זו משמשת לרוב לשיתוף פרטים לגבי מטרת הקבוצה. למד כיצד להצמיד פוסט.
קידום משתמש מסוים לראש הניוז פיד פירושו שכל מה שמשתמש זה יפרסם יעלה בסבירות גבוהה יותר לראש הניוז פיד עבור כל העובדים. אפשרות זו בדרך כלל שמורה לעובדים בכירים או לחשבונות אחרים שדורשים תפוצה משמעותית. קבל מידע נוסף על אופן הצגת פוסטים חשובים בראש הניוז פיד.
האם המידע הזה היה מועיל?
רק מנהלי מערכת, מגשרי תוכן ואנשים בתפקיד מנהל מותאם אישית עם ההרשאות לסמן פוסטים כחשובים יכולים לנהל פוסטים חשובים. מאמר זה רלוונטי רק למשתמשים ב-Workplace Advanced וב-Workplace Enterprise.
כשמנהל מערכת או מגשר תוכן מסמן פוסט כחשוב:
 • הפוסט מוצג בראש הניוז פיד של חברי הקבוצה.
 • הפוסט מוצג בראש הקבוצה שבה הוא פורסם.
 • מדדי מעורבות של פוסטים חשובים יהיו זמינים.
 • כל החברים בקבוצה יקבלו התראה.
למנהלים, למגשרים ולאנשים אחרים שיש להם הרשאה לסמן פוסטים כחשובים תהיה גם אפשרות לשלוח לכל החברים בקבוצה התראה בדוא"ל.
יצירת פוסט חשוב
כדי לסמן פוסט כחשוב:
 1. לחץ על בפוסט ובחר סמן כחשוב.
 2. בחר את מספר הימים שהפוסט צריך להיות בראש הפיד (תוכל לבחור בין יום אחד לשבעה ימים).
 3. בחר את לחצן הקריאה לפעולה שברצונך להציג עם הפוסט.
 4. בחר אם התראת דוא"ל צריכה להישלח לכל החברים בקבוצה.
 5. לחץ על אשר.
פוסטים חשובים יוצגו בראש הקבוצה ובראש הניוז פיד לכל החברים בקבוצה עד שיקרה אחד מהבאים:
 • פרק הזמן שנבחר על ידי המנהל חלף.
 • חבר בקבוצה לחץ על לחצן הקריאה לפעולה סמן כנקרא, התעלם או סיום.
אם יותר מפוסט אחד מסומן כחשוב, הפוסט שסומן אחרון יוצג תחילה.
לאדם שסימן במקור את הפוסט כחשוב יש גם אפשרות של שליחת התראות להמשך מעקב.
האם המידע הזה היה מועיל?
מאמר זה רלוונטי רק למשתמשים ב-Workplace Advanced וב-Workplace Enterprise.
ניתן לסמן פוסטים כחשובים ל-7 ימים לכל היותר. יום מחושב כחלון של 24 שעות, ולא כיום קלנדרי.
כדי להסיר פוסט חשוב מראש הניוז פיד מוקדם מהמתוכנן:
 1. עבור אל לוח הניהול.
 2. לחץ על דיווח > תוכן.
 3. מתחת לפוסטים חשובים לחץ על צפה בפוסט בפוסט המדובר.
 4. לחץ על בטל עדיפות פוסט מתוך התפריט הנפתח של הפוסט.
הערה: משתמשים יכולים לבחור באפשרות 'סמן כנקרא' כדי להסיר פוסט חשוב מהניוז פיד מוקדם יותר מתאריך התפוגה שהוגדר על ידי המנהל.
האם המידע הזה היה מועיל?
ניתן להוסיף מנהלים בכירים או אנשים חשובים אחרים בחברה לחלקו העליון של הניוז פיד כך שסביר יותר שהפוסטים שלהם ייראו קודם. כשאתה מקדם פוסטים של עובד, הפוסטים של אדם זה יופיעו בסבירות גבוהה יותר בראש הניוז פיד לכל המשתמשים בהפעלה.
כדי לקדם פוסטים של עובדים בניוז פיד:
 1. בניוז פיד, לחץ על לוח ניהול בתפריט הימני.
 2. לחץ על אנשים.
 3. לחץ על ליד ערוך אנשים בפינה השמאלית העליונה של הדף ובחר קדם פוסטים בניוז פיד.
 4. הקלד את השם או את הדוא"ל של העובד שהפוסטים שלו צריכים להיות מוצגים ראשונים, ולחץ על סיום.
שימו לב: עליך להיות מנהל כדי לקדם את הפוסט של המשתמש בניוז פיד.
האם המידע הזה היה מועיל?
מאמר זה רלוונטי רק למשתמשים ב-Workplace Advanced וב-Workplace Enterprise.
כשפוסט מסומן כחשוב, משתמש יקבל התראה בלי קשר להגדרות ההתראות שלו.
מנהל יכול גם לבחור לשלוח התראת דוא"ל. אם נשלחת התראת דוא"ל, היא תועבר לכל אחד מחברי הקבוצה גם אם הוא בחר בעבר לא לקבל התראות בדוא"ל.
שליחת התראות נוספות
המנהל או מגשר התוכן שסימן את הפוסט במקור כחשוב יכול לשלוח התראות המשך בכל עת.
כדי לשלוח התראות נוספות:
 1. עבור לקבוצה שבה נוצר הפוסט החשוב.
 2. לחץ על שלח התראה מתחת לפוסט.
 3. בחר אם לשלוח התראה אל אנשים שלא ראו את הפוסט שלך או אל אנשים שלא לחצו על הלחצן בפוסט שלך.
 4. בחר אם אתה רוצה גם לשלוח התראה בדוא"ל לקהל הנבחר.
 5. לחץ על שלח.
רק המנהל, מגשר התוכן או משתמש בעל הרשאות מותאמות אישית שסימן את הפוסט כחשוב במקור יוכל לשלוח התראות נוספות. אין אפשרות לשלוח התראות נוספות מיד לאחר שההתראה הראשונית נשלחה.
אין מגבלה על מספר הפעמים לשליחת התראות לאחר מכן, אך האפשרות לשליחת התראה לא תהיה זמינה יותר ברגע שכל חברי הקבוצה יראו את הפוסט שלך.
אתה יכול גם לראות את הביצועים של פוסטים שאתה מסמן כחשובים ב-Workplace.
האם המידע הזה היה מועיל?
מאמר זה רלוונטי רק למשתמשים ב-Workplace Advanced.
אין מגבלה על מספר הפוסטים שניתן להגדיר כחשובים בו-זמנית. אתה תראה את הפוסט החשוב החדש ביותר בראש הניוז פיד. ברגע שהפוסט החשוב הזה ייראה, הפוסט הבא יוצג. אתה יכול גם לבחור להציג את כל הפוסטים החשובים.
שים לב: עכשיו אפשר להפחית את מספר הפוסטים החשובים בניוז פיד דרך 'סמן כנקרא'.
האם המידע הזה היה מועיל?
מאמר זה רלוונטי רק למנהלים של Workplace.
כדי לראות את הביצועים של הפוסטים שאתה מסמן כחשובים:
 1. בניוז פיד, לחץ על לוח ניהול בתפריט הימני.
 2. לחץ על מרכז הבטיחות.
 3. לחץ על פוסטים חשובים.
 4. מצא את הפוסט בו אתה רוצה לצפות תחת פעילים או בעבר בצד שמאל.
תוכל לראות מדדים לפוסטים פעילים ופוסטים חשובים שפורסמו בעבר, כולל:
 • נראה על ידי
 • סומנו כנקראו
 • תגובות
 • רגשות
 • מי סימן את הפוסט כחשוב
 • התאריך בו נוצר הקידום
 • תאריך התפוגה של הקידום
 • יכולת לסיים מבצעים פעילים
תוכל גם ללחוץ כדי לראות את הפוסט או לייצא את המדדים לגיליון אלקטרוני.
האם המידע הזה היה מועיל?
עליך להיות מנהל ולהתחבר ל-Workplace מהמחשב שלך כדי לגשת לתכונה זו.
כדי לקדם את הפוסטים המופיעים על ציר הזמן של אדם כלשהו לראש ניוז פיד של הקהילה:
 1. לחץ על לוח הניהול מהפינה הימנית העליונה של דף הבית.
 2. לחץ על אנשים.
 3. לחץ על לצד שם האדם שאתה רוצה לקדם את הפוסטים שלו.
 4. בחר באפשרות קדם פוסטים בניוז פיד.
כשאתה מקדם פוסטים של מישהו, Workplace מגדירה באופן אוטומטי את כל חברי הקהילה שלך כעוקבים של המשתמש הזה.
זכור שאין אפשרות להגדיר שפוסטים קבוצתיים יופיעו בראש הניוז פיד של אנשים, אלא רק פוסטים בפרופיל של משתמש.
השבתת קידום פוסטים
כדי להשבית קידומי פוסטים של אדם כלשהו, בצע את אותן פעולות שהוצגו למעלה אך בחר השבת קידום פוסטים.
כשאתה בוחר להפסיק לקדם פוסטים של מישהו, העוקבים שנוספו על ידי קידום הפוסטים לא יוסרו.
האם המידע הזה היה מועיל?