איך מקשרים צ'אט לקבוצה ב-Workplace ואיך זה עובד?

עזרה במחשב
כשיוצרים קבוצה, יש אפשרות ליצור צ'אט קבוצתי באופן אוטומטי.
כשחברים יצטרפו או יתווספו לקבוצה, הם יצטרפו גם לצ'אט המקושר. אם חבר יעזוב את הקבוצה, הוא יעזוב בו-זמנית גם את הצ'אט. עם זאת, אם מישהו מחברי הקבוצה יעזוב את הצ'אט, הוא לא יעזוב את הקבוצה.
כדי ליצור צ'אט מקושר, על הקבוצה לכלול פחות מ-250 חברים. קבוצות המוקצות לקבוצת אנשים וקבוצות עם כללי חברות אוטומטיים לא יכולות לקיים צ'אט מקושר. בתור מנהלי קבוצה, אתם יכולים להשבית את הצ'אט בכל עת.
אם לא יצרתם צ'אט כשיצרתם את הקבוצה לראשונה, אתם יכולים להוסיף צ'אט מתוך אפשרויות המנהל.
הוספת צ'אט לקבוצה שלכם
 1. מהניוז פיד, לחצו על הקבוצה שלכם בלוח הימני. ייתכן שתצטרכו ללחוץ תחילה על הצג/הציגי הכל מתחת למקטע קבוצות.
 2. לחצו על More מתחת לתמונת הנושא של הקבוצה.
 3. לחצו על אפשרויות מנהל.
 4. לצד צ'אט, לחצו על Edit.
 5. לחצו על הוספת צ'אט ולאחר מכן לחצו על הפעלה.
קישור צ'אט קיים לקבוצה שלכם
 1. לחצו על More מתחת לתמונת הנושא של הקבוצה.
 2. לחצו על אפשרויות מנהל.
 3. לצד צ'אט, לחצו על Edit.
 4. לחצו על קישור צ'אט קיים.
 5. בחרו את הצ'אט שברצונכם לקשר ולחצו על המשך.
כשאתם מקשרים צ'אט קיים לקבוצה שלכם, אתם משלבים באופן אוטומטי את החברים בקבוצה. כל חברי הקבוצה יצורפו לצ'אט וכל חברי הצ'אט יצורפו לקבוצה.
ביטול קישור של צ'אט לקבוצה
 1. מהניוז פיד של Workplace, עברו לקבוצה שברצונכם להסיר ממנה את הצ'אט המקושר. אפשר למצוא את הקבוצה על ידי חיפוש השם שלה בחלונית הימנית.
 2. לחצו על More בקצה העליון של הקבוצה ולאחר מכן לחצו על אפשרויות מנהל.
 3. לחצו על Edit ליד האפשרות צ'אט.
 4. לחצו על ביטול הקישור לצ'אט ואשרו על ידי לחיצה על בטל/י את הקישור.
הצ'אט יפסיק להיות משויך לקבוצה שלכם. חברי הקבוצה יוכלו עדיין למצוא את הצ'אט ולשלוח הודעות חדשות.
האם זה עזר?
כן
לא