ניהול קבוצות

מנהלי מערכת יכולים לתת לעצמם גישת מנהלים לכל קבוצה בתוך קהילת ה-Workplace שלהם, לסמן קבוצה כרשמית, להפוך חברות בקבוצה לאוטומטית ולמחוק קבוצות לחלוטין.

אם אתה מנהל קבוצה ואין עוד מישהו בקבוצה, עזיבת הקבוצה תגרום למחיקתה.
Workplace Essential ו-Workplace Advanced
כמו כן, בקהילות Workplace Advanced, מנהלי מערכת ומגשרי תוכן יכולים למחוק כל קבוצה.
כדי למחוק קבוצה ב-Workplace Advanced:
 1. בצד השמאלי העליון של Workplace לחץ על לוח הניהול.
 2. לחץ על קבוצות וחפש את הקבוצה שברצונך למחוק
 3. לחץ על ובחר מחק קבוצה.
 4. הזן בתיבה את שם הקבוצה ולחץ על מחק קבוצה.
הערה: מחיקת קבוצה היא פעולה בלתי הפיכה. בעת מחיקת קבוצה, כל הפוסטים, חברי הקבוצה והקבצים יימחקו לצמיתות.
קבוצות מרובות-חברות
קבוצה מרובת חברות תימחק באופן אוטומטי אם כל חבריה יעזבו את הקבוצה. למנהל קבוצה יש את היכולת להסיר את כולם מהקבוצה ולאחר מכן את עצמו כדי למחוק את הקבוצה.
האם המידע הזה היה מועיל?
מאמר זה רלוונטי רק למשתמשים ב-Workplace Essential וב-Workplace Advanced.
עליך להיות מנהל בחברה ולהתחבר אל Workplace מהמחשב כדי להפוך את עצמך למנהל של קבוצה.
כדי להפוך את עצמך למנהל של קבוצה:
 1. לחץ על לוח הניהול בצד ימין למעלה של Workplace.
 2. לחץ על קבוצות וחפש את הקבוצה שברצונך להיות המנהל שלה.
 3. לחץ על לצד הקבוצה ובחר הפוך אותי למנהל או הצטרפות כמנהל.
הערה: אנליסטים או מנהלי חשבון לא יכולים להפוך את עצמם למנהלי קבוצה.
האם המידע הזה היה מועיל?
מאמר זה רלוונטי רק למנהלים של Workplace.
מנהלי Workplace יכולים להפעיל אוטומציה של חברות בקבוצה. זה מאפשר למנהלי קבוצות להוסיף חברים באופן אוטומטי על סמך פרטי פרופיל, כגון שם, תפקיד או מיקום.
כדי להפעיל תכונה זו מהמחשב:
 1. לחץ על לוח ניהול > לחץ על הגדרות.
 2. תחת המקטע קבוצות, בחר את התיבה של חברות אוטומטית בקבוצה > לחץ על שמור.
האם המידע הזה היה מועיל?
כדי לראות את כל הקבוצות למעט קבוצות סודיות בחברה אם אינך מנהל:
 1. מתוך דף הבית לחץ על הצג הכל.. מתחת לקבוצות מצד ימין.
 2. לחץ על הצג את כל הקבוצות בראש הדף.
כדי לראות את כל הקבוצות כולל הקבוצות הסודיות של החברה שלך אם אתה מנהל קהילה ב-Workplace Advanced:
 1. לחץ על לוח הניהול בפינה הימנית העליונה של Workplace.
 2. לחץ על קבוצות.
מכאן תוכל לראות רשימה של כל שמות הקבוצות, כמה חברים וכמה מנהלים יש בכל קבוצה, תאריך היווצרות הקבוצה, ומה הגדרות הפרטיות של כל קבוצה.
האם המידע הזה היה מועיל?
This article is only applicable to users of Workplace Essential and Workplace Advanced. You must be an admin logged into Workplace from your computer to create a group from an email distribution list. You can only import Microsoft and G Suite email groups at this time.
You can create up to 500 Workplace groups based on your Microsoft and G Suite email groups. To create a group from an email distribution list:
 1. From your Admin Panel, click Groups > Create multiple groups Create groups from email list.
 2. Click Get Started.
 3. Pick an account then select the distribution list or lists you'd like to create a group or groups from.
 4. Click Continue with [number of] groups.
 5. Change the admins of the group by changing the admins of your Microsoft or G Suite email group. You'll be able to add new admins or moderators inside the group on Workplace.
 6. Click Done.
 7. Edit the settings for your group or groups then click Continue with [number of] groups.
 8. Click Create Groups.
Note: Any changes you make to Workplace groups won't apply to your corresponding Microsoft or G Suite email groups. However, adding people to your Microsoft or G Suite email groups will automatically add them to the corresponding Workplace groups. Removing people from your Microsoft or G Suite email groups won't remove them from the corresponding Workplace groups.
האם המידע הזה היה מועיל?
רק מנהלי מערכת, מגשרי תוכן ובעלי תפקידים ניהוליים מותאמים אישית בעלי הרשאות לניהול קבוצות יכולים לסמן קבוצה כ‘רשמית‘ או לבטל את סימונה כ‘רשמית‘. תכונה זו זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Advanced וב-Workplace Enterprise.
כדי לסמן קבוצה כ‘רשמית‘:
 1. מלוח הניהול שלך, לחץ על קבוצות.
 2. לחץ על מימין לקבוצה שברצונך לסמן כ'רשמית', ואז לחץ על סמן קבוצה כרשמית.
 3. אתה תראה את ההתראה סמן קבוצה כ‘רשמית‘. לחץ על אישור כדי להמשיך, ולצד שם הקבוצה יתווסף סמל של קבוצה רשמית.
כדי לבטל סימון קבוצה כ‘רשמית‘:
 1. מלוח הניהול שלך, לחץ על קבוצות.
  קבוצות רשמיות יסומנו עם סמל בעמודה שם.
 2. לחץ על מימין לקבוצה שברצונך לבטל את סימונה כ'רשמית', ואז לחץ על בטל סימון קבוצה כרשמית.
 3. אתה תראה את ההתראה בטל סימון קבוצה כ‘רשמית‘. לחץ על אישור כדי להמשיך, הסמל של קבוצה רשמית יוסר.
הערה: לא ניתן לסמן קבוצה מרובת-חברות כרשמיות.
אתה יכול גם לסמן או לבטל את הסימון של קבוצה רשמית על ידי לחיצה על בפינה הימנית העליונה של הקבוצה, מתחת לתמונת הנושא של הקבוצה. אתה יכול גם לסמן קבוצה רשמית גם במקטע אודות של הקבוצה שלך.
האם המידע הזה היה מועיל?
מאמר זה רלוונטי רק למשתמשים ב-Workplace Essential וב-Workplace Advanced.
לא, אבל מרגע שיצרת קבוצה מקושרת חדשה, תהיה לך האפשרות לקשר אותה בחזרה לקבוצה המקורית. קישור בחזרה פירושו שקיים קישור דו-כיווני. הקבוצה המקורית מקושרת לקבוצה החדשה, והקבוצה החדשה מקושרת בחזרה לקבוצה המקורית.
עבור אל קשר בחזרה קבוצה, מתוך מקטע אודות של הקבוצה, עבור אל נהל קבוצות מקושרות, בחר את תפריט ההגדרות לצד הקבוצה אותה ברצונך לקשר בחזרה ובחר בקשר בחזרה.
האם המידע הזה היה מועיל?