ניהול קבוצות

מנהלי מערכת יכולים לתת לעצמם גישת מנהלים לכל קבוצה בתוך קהילת ה-Workplace שלהם, לסמן קבוצה כרשמית, להפוך חברות בקבוצה לאוטומטית ולמחוק קבוצות לחלוטין.

אם אתה מנהל קבוצה ואין עוד מישהו בקבוצה, עזיבת הקבוצה תגרום למחיקתה.
כמו כן, בקהילות Workplace Advanced, מנהלי מערכת ומגשרי תוכן יכולים למחוק כל קבוצה.
כדי למחוק קבוצה ב-Workplace Advanced:
 1. בצד השמאלי העליון של Workplace לחץ על לוח הניהול.
 2. לחץ על קבוצות וחפש את הקבוצה שברצונך למחוק.
 3. לחץ על ובחר מחק קבוצה.
 4. הזן בתיבה את שם הקבוצה ולחץ על מחק קבוצה.
שים לב: מחיקת קבוצה היא פעולה בלתי הפיכה. בעת מחיקת קבוצה, כל הפוסטים, חברי הקבוצה והקבצים יימחקו לצמיתות.
קבוצות מרובות-חברות
קבוצה מרובת חברות תימחק באופן אוטומטי אם כל חבריה יעזבו את הקבוצה. למנהל קבוצה יש את היכולת להסיר את כולם מהקבוצה ולאחר מכן את עצמו כדי למחוק את הקבוצה.
האם המידע הזה היה מועיל?
אתה צריך להיות מנהל מערכת או מגשר תוכן כדי להפוך את עצמך למנהל בקבוצה.
כדי להפוך את עצמך למנהל של קבוצה מהמחשב:
 1. בניוז פיד, לחץ על לוח ניהול בתפריט הימני.
 2. לחץ על קבוצות וחפש את הקבוצה שברצונך להיות המנהל שלה.
 3. לחץ על לצד הקבוצה ובחר הפוך אותי למנהל או הצטרף כמנהל.
הערה: אנליסטים או מנהלי חשבון לא יכולים להפוך את עצמם למנהלי קבוצה.
האם המידע הזה היה מועיל?
מנהלי מערכת ב-Workplace יכולים להפעיל אוטומציה של חברות בקבוצה. זה מאפשר למנהלי קבוצות להוסיף חברים באופן אוטומטי על סמך פרטי פרופיל, כגון שם, תפקיד או מיקום.
כדי להפעיל תכונה זו מהמחשב:
 1. בניוז פיד, לחץ על לוח ניהול בתפריט הימני.
 2. לחץ על הגדרות.
 3. במקטע קבוצות, לחץ על ליד חברות אוטומטית.
 4. בחר הפעל ולחץ על שמור.
האם המידע הזה היה מועיל?
כדי לראות את כל הקבוצות למעט קבוצות סודיות בחברה אם אינך מנהל:
 1. מתוך דף הבית לחץ על הצג הכל.. מתחת לקבוצות מצד ימין.
 2. לחץ על הצג את כל הקבוצות בראש הדף.
כדי לראות את כל הקבוצות כולל הקבוצות הסודיות של החברה שלך אם אתה מנהל קהילה ב-Workplace Advanced:
 1. לחץ על לוח הניהול בפינה הימנית העליונה של Workplace.
 2. לחץ על קבוצות.
מכאן תוכל לראות רשימה של כל שמות הקבוצות, כמה חברים וכמה מנהלים יש בכל קבוצה, תאריך היווצרות הקבוצה, ומה הגדרות הפרטיות של כל קבוצה.
האם המידע הזה היה מועיל?
עליך להיות מוגדר כמנהל ולהתחבר ל-Workplace מהמחשב שלך כדי ליצור קבוצה מתוך רשימת תפוצה בדוא"ל. בשלב זה אפשר לייבא רק קבוצות דוא"ל של Microsoft ו-G Suite.
אתה יכול ליצור עד 500 קבוצות Workplace על בסיס קבוצות דוא"ל של Microsoft ו-G Suite. כדי ליצור קבוצה מתוך רשימת תפוצה בדוא"ל:
 1. בניוז פיד, לחץ על לוח ניהול בתפריט הימני.
 2. לחץ על קבוצות.
 3. לחץ על צור כמה קבוצות משמאל למעלה ולאחר מכן לחץ על צור קבוצות מרשימת דוא"ל.
 4. בחר Microsoft או G Suite, ולאחר מכן לחץ על התחל בעבודה.
 5. בחר חשבון ולאחר מכן בחר את רשימות התפוצה שמתוכן אתה רוצה ליצור קבוצה או קבוצות.
 6. לחץ על המשך עם [מספר] קבוצות.
 7. שנה את מנהלי הקבוצה על ידי שינוי המנהלים בקבוצת הדוא"ל של Microsoft או G Suite. תוכל להוסיף מנהלים או מגשרים חדשים בתוך הקבוצה ב-Workplace.
 8. לחץ על סיום.
 9. ערוך את הגדרות הקבוצה או הקבוצות שלך ולאחר מכן לחץ על 'המשך עם [מספר] קבוצות'.
 10. לחץ על צור קבוצות.
הערה: כל שינוי שתבצע בקבוצות Workplace לא יחול על קבוצות הדוא"ל המקבילות של Microsoft או G Suite. עם זאת, הוספת אנשים לקבוצות דוא"ל של Microsoft או G Suite תוסיף אותם באופן אוטומטי לקבוצות המקבילות ב-Workplace. הסרת אנשים מקבוצות דוא"ל של Microsoft או G Suite לא תסיר אותם מהקבוצות המקבילות ב-Workplace. אם חבר קבוצה עוזב את הקבוצה, הוא לא ייתווסף שוב בפעם הבאה שהקבוצה תסונכרן עם רשימת הדוא"ל.
האם המידע הזה היה מועיל?
רק מנהלי מערכת, מגשרי תוכן ובעלי תפקידים ניהוליים מותאמים אישית בעלי הרשאות לניהול קבוצות יכולים לסמן קבוצה כ‘רשמית‘ או לבטל את סימונה כ‘רשמית‘.
כדי לסמן קבוצה כ‘רשמית‘:
 1. בניוז פיד, לחץ על לוח ניהול בתפריט הימני.
 2. לחץ על קבוצות.
 3. לחץ על משמאל לקבוצה שאתה רוצה לסמן כרשמית.
 4. לחץ על סמן קבוצה כרשמית ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לאשר.
כדי לבטל סימון קבוצה כ‘רשמית‘:
 1. בניוז פיד, לחץ על לוח ניהול בתפריט הימני.
 2. לחץ על קבוצות.
  • קבוצות רשמיות יסומנו באמצעות בעמודה שם.
 3. לחץ על משמאל לקבוצה שאתה רוצה לבטל את הסימון שלה כרשמית.
 4. לחץ על בטל סימון קבוצה כרשמית ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לאשר.
שים לב: קבוצות מרובות-חברות אינן יכולות להיות מסומנות כרשמיות.
אתה יכול גם לסמן או לבטל סימון של קבוצה כרשמית על ידי לחיצה על בפינה השמאלית העליונה של הקבוצה, מתחת לתמונת הנושא של הקבוצה או מתוך מקטע אודות של הקבוצה.
האם המידע הזה היה מועיל?
לא, אבל ברגע שאתה נותן המלצה לקבוצה, אתה יכול להמליץ בחזרה לקבוצה המקורית. הקבוצה המקורית ממליצה על הקבוצה החדשה, והקבוצה החדשה ממליצה בחזרה על הקבוצה המקורית.
קבל מידע נוסף על ניהול קבוצות ב-Workplace.
האם המידע הזה היה מועיל?