כאשר אני מפרסם משהו מתוך חשבון Workplace שלי, מי יכול לראות את זה?

עזרה במחשב
עזרה עבור היישום ל-iPhone
עזרה עבור היישום ל-Android
עזרה עבור דפדפנים במכשירים ניידים
עזרה עבור היישום ל-iPad
כשמשתפים משהו מחשבון Workplace, אפשר לשתף אותו בקבוצה או בציר הזמן. כשאתם משתפים משהו בקבוצה, הפוסט עשוי להופיע בציר הזמן שלכם, בהתאם להגדרות הפרטיות של הקבוצה.
אם תשתפו משהו עם כולם בחברה שלכם, כל מי שיש לו חשבון Workplace בחברה יוכל לראות את מה ששיתפתם. שום דבר שאתם משתפים ב-Workplace אינו גלוי לאנשים מחוץ לחברה שלכם.
האנשים שמנהלים את Workplace בחברה שלכם יכולים לגשת לכל מה שאתם משתפים מחשבון Workplace שלכם, וגם לגשת לדוא"ל העבודה שלכם ולקובצי עבודה אחרים.

האם זה עזר?

כן
לא