יצירת קבוצות והצטרפות אליהן

קבלו מידע על סוגי הקבוצות השונים ולמדו איך להצטרף לקבוצות או ליצור קבוצות משלכם.
יצירת קבוצה
הצטרפות לקבוצה