איך מפעילים או מבטלים התראות בדחיפה ב-Workplace מהטלפון נייד?

כדי לקבל התראות בדחיפה, תצטרך תחילה להפעיל אותן בהגדרות הטלפון הנייד או הטאבלט.
Android
  1. הקש על וגלול מטה.
  2. הקש על הגדרות התראות > איפה אתה מקבל התראות > דחיפה.
  3. אפשר את הדברים שברצונך לקבל התראות לגביהם או השבת את הדברים שאינך מעוניין לקבל התראות לגביהם.
iPhone ו-iPad
  1. פתח את הגדרות המכשיר שלך.
  2. הקש על התראות.
  3. גלול מטה והקש על Workplace.
  4. החלק את אפשר התראות לירוק.
כדי לשנות התראות דחיפה לאפליקציית Workplace:
  1. הקש על וגלול מטה.
  2. הקש על הגדרות ופרטיות > הגדרות התראות > דחיפה.
  3. הקש לצד צלילים/רטט כדי להשבית או לאפשר התראות דחיפה.
קבל מידע נוסף על התראות ב-Workplace.
האם המידע הזה היה מועיל?