כיצד אוכל לאפס את הסיסמה של Workplace?

משתמשים יכולים לאפס את הסיסמה שלהם רק אם SSO לא מופעל.
כמנהל מערכת:
כדי לאפס סיסמה של משתמש, תצטרך להיות מנהל מערכת או מנהל חשבון.
1. בלוח הניהול, פתח את הלשונית אנשים.
2. מצא את חשבון המשתמש שברצונך לאפס את הסיסמה שלו.
3. לחץ על משמאל ובחר אילוץ איפוס סיסמה.
4. אמורה להופיע ההודעה המוקפצת לאלץ איפוס סיסמה? עם האפשרויות אשר וביטול.
5. לחץ על אשר. אמורה להופיע שאלה אם לאפס את הסיסמה.
6. לחץ על אישור.
פרטי ההתחברות של המשתמש יתאפסו ותישלח אליו הודעת דוא"ל לתביעת בעלות כדי שהוא יגדיר סיסמה חדשה.
כמשתמש:
1. בציר הזמן, לחץ על הגדרות.
2. בחר אבטחה והתחברות.
3. בחר ערוך במקטע המשנה שנה סיסמה.
האם המידע הזה היה מועיל?