ניהול חשבונות

מנהלים עם הרשאות מתאימות יכולים לערוך שינויים בחשבונות Workplace של אנשים בארגון שלהם. קבלו מידע נוסף על עריכת פרטי חשבון, שדות פרופיל והשבתה ומחיקה של חשבונות.
השבתה ומחיקה של חשבונות
שדות פרופיל
פתרון בעיות