שיתוף פעולה חיצוני

צרו והפעילו קבוצות של כמה חברות או הוסיפו חשבונות אורח לקבוצות כדי לשתף פעולה עם אנשים מחוץ ל-Workplace של החברה שלכם.
צרו ונהלו קבוצות לשיתוף פעולה חיצוני
חשבונות אורח