בדיקת הבטיחות

בדיקת הבטיחות מאפשרת לך לבדוק את הרווחה האישית של קהילת ה-Workplace שלך בזמן אירוע אסון. קבל מידע נוסף על בדיקת הבטיחות על ידי ביקור במרכז המשאבים ללקוחות.

צור בדיקת בטיחות
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Premium.
כדי לאפשר בדיקת בטיחות, על מנהל המערכת לעבור אל לוח הניהול בצד השמאלי העליון של Workplace וללחוץ על בדיקת בטיחות.
בשלב זה על המנהל להוסיף כל אדם אחר שיסייע בבדיקת הבטיחות כמפעיל בטיחות.
האם המידע הזה היה מועיל?
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Premium
רק למפעילי בטיחות יש יכולת ליצור ב-Workplace בדיקת בטיחות עבור חברה.
מפעילי בטיחות ממונים על ידי מנהלי מערכת. כדי להוסיף מפעילי בטיחות, על מנהל המערכת לעבור אל לוח הניהול > בדיקת בטיחות.
מנהלי מערכת אינם מקבלים באופן אוטומטי גישה לבדיקת בטיחות. עליהם למנות את עצמם כמפעילי בטיחות.
האם המידע הזה היה מועיל?
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Advanced. הארגון אחראי באופן בלעדי ליצירת, משלוח וניהול בדיקות בטיחות עבור עובדיו. Workplace ופייסבוק לא יכולות לראות או לנקוט פעולה כלשהי על בסיס תגובת העובדים בבדיקות הבטיחות עבור Workplace.
אתה יכול להיכנס אל בדיקת הבטיחות מתוך לוח הניהול.
כדי להתחיל להשתמש בדיקת הבטיחות, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על עבור אל בדיקת בטחות ולאחר מכן בחר באפשרות צור אירוע אסון.
 2. השלם את סוג האסון.
 3. השלם את השדות כותרת,מיקומים ואנשים מסייעים. אם ברצונך להוסיף מידע נוסף לגבי אירוע האסון, מלא את הפרטים במקטע פרטי האירוע. תוכל לכלול עד 200 תווי טקסט.
 4. בחר בתצוגה מקדימה של בדיקת הבטיחות, כדי לראות איך יראה כל אחד מסוגי התראות בדיקת הבטיחות.
 5. לחץ על סיום כדי ליצור את אירוע האסון.
 6. לחץ על + הוסף אנשים ובחור בשיטה להוספת אנשים.
 7. אתה אמור לראות רשימה של האנשים שהוספת. לאחר שהוספת אנשים בשיטה אחת, תוכל ללחוץ על הוסף אנשים שוב כדי לייבא עוד אנשים.
 8. בחר את האנשים איתם אתה רוצה ליצור קשר מתוך הרשימה על ידי לחיצה על תיבת הסימון המופיעה לצד כל שם או על ידי 'בחר הכל'.
 9. לחץ על שלח בדיקת בטיחות ובחר את ערוצי ההתראות בהן תרצה להשתמש כדי ליצור קשר עם אנשים.
 10. אשר שאתה רוצה לשלוח את ההתראה על ידי לחיצה על שלח בדיקת בטיחות. התראות יישלחו. אתה לשלוח שוב התראות בכל עת, על ידי לחיצה על שלח בדיקת בטיחות.
 11. סטטוס התגובה יתעדכן בזמן אמת על בסיס תגובתו האחרונה של האדם. פעולת המעקב תעשה על פי שיקול דעתו של הארגון שלך.
שים לב: בדיקות בטיחות יתורגמו על בסיס שפת חשבון ה-Workplace של כל אדם.
האם המידע הזה היה מועיל?
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Advanced
מפעילי בטיחות יכולים להוסיף אנשים לאירוע אסון בדרכים הבאות:
 • באופן אישי, בהוספה ידנית של האנשים לאירוע
 • לייבא באמצעות קבוצת Workplace כדי להוסיף את כל חברי הקבוצה.
 • לייבא באמצעות מיקום פרופיל עבודה בפרופיל אנשים
 • לייבא באמצעות CSV (יש צורך רק בדוא"ל של עובדים)
האם המידע הזה היה מועיל?
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Advanced
בעת הגדרת אירוע אסון, שדה המיקום מיועד למטרות מידע בלבד. הוא אינו קובע מי יתווסף לאירוע האסון. אם ברצונך להוסיף עובדים לאירוע אסון לפי מיקום, בעת הוספת אנשים לאירוע אסון, השתמש באפשרות יבא לפי מיקום.
מידע נוסף על תקשורת במקרי אסון.
האם המידע הזה היה מועיל?
ערוך בדיקת בטיחות
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Advanced.
כדי לערוך את פרטי בדיקת הבטיחות של אירוע אסון לאחר שיצרת אותו, לחץ על ערוך במקטע הכותרת של אירוע האסון. משם, תוכל לשנות את הכותרת, המיקום, האנשים המסייעים, או פרטי האירוע עבור אירוע האסון.
האם המידע הזה היה מועיל?
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Premium
תוכל להתאים אישית את הודעת בדיקת הבטיחות. הודעת ברירת המחדל של בדיקת הבטיחות היא:
זוהי בדיקת בטיחות מצוות <שם החברה>. אנו חושבים שאתה עשוי להיות מושפע מ<שם האסון>. אנא הודע לנו אם אתה בטוח או אם אתה זקוק לסיוע מצוות <שם החברה>.
יחד עם זאת תוכל לבחור ולהוסיף מידע נוסף בעת הגדרת התראת בדיקת הבטיחות שלך. אם מתווסף מידע נוסף, אנשים יוכלו לראות אותו. מידע נוסף יכול להיות באורך של עד 200 תווים וניתן יהיה לראות בהתראות מכל הסוגים.
האם המידע הזה היה מועיל?
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Advanced.
תוכל להסיר אנשים מאירוע אסון רק אם לא שלחת עדיין התראה.
כדי להסיר מישהו מאירוע אסון, לחץ על לצד שם האדם ואחר כך לחץ על הסר אדם.
האם המידע הזה היה מועיל?
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Advanced. מאמר זה רלוונטי רק למנהלים.
תוכל לעדכן או לשנות סטטוס של אדם בבדיקת בטיחות באופן ידני על ידי בחירה בשורה שלו בדף אירוע האסון ושינוי הסטטוס שלו באמצעות התפריט הנפתח. תוכל גם להוסיף תגובה לאדם מסוים על ידי לחיצה על סמל התגובה.

האם המידע הזה היה מועיל?
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Advanced.
כשאתה נוסף כמפעיל בטיחות, אתה מקבל גישה לכל תכונות בדיקות הבטיחות, כולל כל אירוע האסון שנוצרו על ידי מפעילי בטיחות אחרים.
תוכל למצוא את בדיקת הבטיחות מתחת לתכונות התכנית המתקדמות בלוח הניהול. מידע נוסף על בדיקת הבטיחות.
האם המידע הזה היה מועיל?
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Premium
הוספת אדם ל'אנשים מסייעים' באירוע אסון ירשום את אותו אדם בדף האסון. עובדים שהם 'אנשים מסייעים' יצטרכו להיות מוספים במפעילי בטיחות בבדיקת הבטיחות כדי שיוכלו לראות ולנהל את אירוע האסון. כדי להוסיף מפעילי בטיחות, על מנהלי מערכת לעבור אל לוח הניהול וללחוץ על בדיקת בטיחות.
אם מפעיל בטיחות נוקט פעולה באירוע אסון, הוא יתווסף באופן אוטומטי כאדם המסייע באירוע האסון.
האם המידע הזה היה מועיל?
בדיקת הבטיחות זמינה למשתמשים ב-Workplace Advanced מאמר זה רלוונטי רק למנהלים.
כדי לסיים בדיקת בטיחות של אירוע אסון, לחץ על סיים אירוע אסון מתוך דף אירוע אסון. תוכל לפתוח שוב אירוע אסון בכל עת על ידי לחיצה על אירוע אסון כלשהו ואז לחיצה על פתח אסון שוב.
שים לב: גם אם אירוע אסון הסתיים, עובדים יוכל עדיין להגיב להתראות בכל עת. לא תוכל לשלוח התראות חדשות אלא אם האסון נפתח מחדש.
האם המידע הזה היה מועיל?
התראות
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Advanced
כן. בדיקת הבטיחות נועדה לשימוש במצבי אסון, ולכן הודעות מסוג זה ישלחו ללא קשר להתראות הדוא"ל של משתמשי Workplace וללא קשר להגדרות 'נא לא להפריע'.
האם המידע הזה היה מועיל?
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Premium
תוכל ליצור קשר עם אנשים בדרכים הבאות:
  1. התראות Workplace (אלה יוצגו בראש הניוז פיד באינטרנט ובנייד באמצעות התראות)
  2. בוט Work Chat (אלה יישלחו למשתמשים קריאה לצ‘אט)
  3. דוא"ל (בדרך זו יישלח דוא"ל למשתמשים באמצעות דוא"ל בפרופיל)
תוכל לבחור לשלוח בדיקת בטיחות דרך ערוץ התראה אחד, או דרך ערוצי התראות רבים. כשאתה לוחץ על שלח בדיקת בטיחות, תוכל לבחור ערוץ התראה אחד בכל פעם. כדי לשלוח התראות ביותר מערוץ אחד, חזור על התהליך.
משתמש צריך להשיב לסוג התראה אחד בלבד כדי להיות מסומן כבטוח או כמי שזקוק לסיוע.
האם המידע הזה היה מועיל?
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Advanced
כדי לשלוח שוב בדיקת בטיחות לאדם שעדיין לא השיב, סנן את הסטטוס של אירוע האסון ללא השיב עדיין, ואחר כך בצע את הצעדים כדי לשלוח בדיקת בטיחות. אין מגבלה למספר ההתראות שאתה יכול לשלוח לאדם כלשהו.
האם המידע הזה היה מועיל?
עוד על בדיקת בטיחות
בדיקת הבטיחות ל-Workplace זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Premium
בדיקת הבטיחות ל-Workplace שונה לחלוטין מבדיקת הבטיחות לפייסבוק.
בדיקת הבטיחות ל-Workplace מאפשרת לצוות ייעודי של מפעילי בטיחות ליצור ולנהל בדיקות בטיחות עבור עובדי הארגון שלהם לאחר שזוהה אסון. רק מפעילי בטיחות יכולים לראות ולנהל תגובות לבדיקות בטיחות עבור Workplace.
בדיקת הבטיחות לפייסבוק מופעלת על ידי קהילת פייסבוק ותגובות בדיקת הבטיחות משותפות עם חברים בפייסבוק.
האם המידע הזה היה מועיל?
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Premium
אדם יכול להגיב לבדיקת הבטיחות בתגובה אחת או שתיים: אני בטוח או אני זקוק לסיוע. התגובות יעודכנו בזמן אמת בעמודת הסטטוס של דף אירוע האסון. תוכל לסנן דף זה על סביב סוג התגובה.
כל חבר בצוות הבטיחות של האסון המדובר יקבל הודעת דוא"ל אוטומטית שתודיע לו על אנשים שסימנו את עצמם כזקוקים לעזרה, כך שלא תחמיץ את האירוע כאשר הוא קורה. מנהלי מערכת יכולים גם להגדיר דוא"ל בהתאמה אישית לכתובות דוא"ל אלה דרך לוח הניהול > בדיקת הבטיחות בדף ההגדרות.
אם אדם מסמן את עצמו כזקוק לסיוע, תוכל ללחוץ על סמל הצ‘אט לצד שמו כדי ליצור עמו קשר ישיר באמצעות צ‘אט או להושיט עזרה באמצעות שיטת תקשורת אחרת בה תבחר.
האם המידע הזה היה מועיל?
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Advanced.
כשאתה יוצר אירוע משבר, תהיה לך האפשרות ליצור בדיקה או תרגיל או אירוע אסון אמתי אנו ממליצים ליצור בדיקות לבדיקת הפונקציונליות של בדיקת בטיחות.
תרגילים יכולים לשמש להרצת תרגילי משבר מדומים המדגימים התראות, העברה וקבלה של, ועידוד שיטות עבודה מומלצות בנושא בטיחות לחברה שלך.
יצירת אירוע משברי אמתי בבדיקת הבטיחות תזהיר את כל העובדים שנבחרו כי עלול להתרחש אירוע משבר באזורם. צור אירועים אלה רק כאשר מתקיים משבר אמתי.
התראות שנשלחות לעובדים יציינו בבירור אם האירוע הוא תרגיל או בדיקה.
מידע נוסף על תקשורת במקרי אסון.
האם המידע הזה היה מועיל?
פתרון בעיות
בדיקת הבטיחות זמינה רק למשתמשים ב-Workplace Premium
לאחר יבוא אנשים לבדיקת בטיחות, יוצג בפניך דף תוצאות שיציג את מספר העובדים שיובאו בהצלחה, מספר המקרים שבהם היבוא נכשל ומספר העובדים הכפולים. במסך השגיאה, תוכל להוריד רשימת יבוא שנכשל כדי לנסות ולייבא עובדים אלה שוב. אחת הבעיות הנפוצות ביותר בעת יבוא עובדים היא אספקת תעודה מזהה שגויה של העובד שאינה תואמת למשתמשים בקהילה שלך. אם נדמה שהתעודה המזהה או הדוא"ל אינם נכונים, ואינך יכול לייבא את העובדים לאחר נסיונות מרובים, צור קשר עם התמיכה של Workplace.
האם המידע הזה היה מועיל?