תצורת רשת

כדי לוודא שכולם בארגון יוכלו להשתמש ב-Workplace ביעילות, ייתכן שתצטרכו להגדיר את הרשת כך שתאפשר גישה אל דומיינים וטווחי IP מסוימים. במרכז המשאבים ללקוחות ניתן לקבל מידע נוסף על תצורת רשת.