קביעת התצורה של Microsoft Outlook Clutter ותיבת דואר ממוקדת ל-Workplace

מאמר זה רלוונטי רק למשתמשים ב-Workplace Essential וב-Workplace Advanced.
כדי למנוע מהודעות הדוא"ל של Workplace ללכת לאיבוד ב-Microsoft Outlook Clutter, השתמש ב-PowerShell Exchange Online Commandlet כדי ליצור שני כללי העברה:
> New-TransportRule -Name "Workplace Emails Bypass Focused Inbox" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true" -Comments "הדוא״ל מ-Workplace יגיע לתיבת דואר נכנס או לתיבת הדואר נכנס ממוקדת ולא לתיקייה ׳אחר׳ או התיקייה ׳Clutter‘ ב-Exchange Online”
> New-TransportRule -Name "Workplace Emails Bypass Clutter" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassClutter" -SetHeaderValue "true" -Comments "הדוא״ל מ-Workplace יגיע לתיבת דואר נכנס או לתיבת הדואר נכנס ממוקדת ולא לתיקייה ׳אחר׳ ב-Exchange Online”
האם המידע הזה היה מועיל?