אימות

אפשרו לחברי קהילת Workplace שלכם להתחבר בקלות רבה יותר באמצעות אינטגרציה עם ספק הכניסה היחידה שלכם או ADFS. בקרו במרכז המשאבים של הלקוחות לקבלת מידע נוסף על אימות.
כניסה יחידה