מי יכול ליצור תקרית מרכז בטיחות ב-Workplace?

רק למפעילי בטיחות יש יכולת ליצור תקרית מרכז בטיחות עבור ה-Workplace שלהם.
מפעילי בטיחות ממונים על ידי מנהלי מערכת. כדי להוסיף מפעילי בטיחות:
  1. בניוז פיד, לחץ על לוח ניהול בתפריט הימני.
  2. לחץ על מרכז הבטיחות.
  3. לחץ על הוסף מפעיל בטיחות והזן את שם האדם שאתה רוצה להוסיף.
  4. לחץ על הוסף.
מנהלי מערכת אינם מקבלים באופן אוטומטי גישה למרכז בטיחות. קודם, עליהם למנות את עצמם כמפעילי בטיחות.
האם זה עזר?
כן
לא