איך ניתן לשנות את הדברים שאני מקבל התראות לגביהם ב-Workplace?

לא ניתן לבטל לחלוטין את ההתראות, אך ניתן לשנות את אופן קבלת ההתראות ואת הדברים שלגביהם מתקבלות התראות.
כדי לגשת להגדרות ההתראות שלך, לחץ על הגדרות מפרופיל Workplace שלך במחשב ובחר התראות. משם תוכל לערוך
איך תקבל את ההתראות שלך:
  • מחשבים נייחים ומכשירים ניידים
  • דוא"ל
על מה תקבל התראות:
קבל מידע נוסף על התראות ב-Workplace.
האם המידע הזה היה מועיל?