בדיקת הבטיחות

גלו איך להשיב בצורה נכונה להתראה מ'בדיקת הבטיחות'.