מרכז הבטיחות

למדו כיצד לאפשר, ליצור ולנהל תקריות של מרכז הבטיחות ב-Workplace.
יצירה של בדיקת בטיחות